VELKOMMEN TIL TELENOR KULTURFORBUND
TKF - Kulturbæreren for Telenor ansatte

Organisasjonsnummer 999 201 997
logo
 
• OM KULTURFORBUNDET
STYRET
LAG
INFO

TKF - Kulturbæreren for Telenoransatte

band

Hvem er vi og hva gjør vi

Telenor Kultur Forbund (TKF) er en paraplyorganisasjon for alle lag av Telenoransatte som driver med kultur. Vår visjon er å være ”Kulturbæreren for Telenoransatte”, og har som formål å skaffe midler til drift og aktiviteter for Telenor Kultur Forbund (TKF) er en paraplyorganisasjon for alle lag av Telenoransatte som driver med kultur. Vår visjon er å være ”Kulturbæreren for Telenoransatte”, og har som formål å skaffe midler til drift og aktiviteter for våre lag/medlemmer.

Styret i TKF står for den daglige ledelsen, og har som sin viktigste oppgave å skaffe driftsmidler til alle lag.

Telenor er den viktigste bidragsyter, og har siden oppstarten bevilget vesentlige beløp til drift av organisasjonen. Det betyr at den enkelte kan dyrke sine interesser uten at hovedfokus må være å skaffe midler til drift av laget.

Organisering av TKF

Landstinget er organisasjonens øverste organ. Alle foreninger og lag er representert i tinget og har en stemme hver. Tinget avholdes annet hvert år. Tinget velger et styre som består av fem styremedlemmer og to varamedlemmer.

Våre lag og foreninger

Vi har pr. 11.06.2017 660 medlemmer fordelt på 12 lag og foreninger med ulike aktiviteter som kor, kunstforeninger, foto og velforeninger som arrangerer sosiale aktiviteter for sine medlemmer.

TKF har lag i Hamar, Kongsvinger, Sarpsborg, Oslo, Tønsberg, Stavanger og Bergen.

Finner du ikke noe aktivitetstilbud på ditt sted, hjelper vi deg gjerne med å starte opp ett. I tillegg til økonomisk støtte for å komme i gang og til driften av laget, bidrar vi gjerne med praktisk hjelp og råd.

Egne og felles aktiviteter

Lagene i TKF arrangerer sine egne aktiviteter og arrangementer, enten internt i laget eller sammen med andre lag.

TKF arrangerer også en felles kulturfestival for alle medlemmer. Kravet for å delta er at du bidrar med noe, enten som lag eller som enkeltmedlem.

Lyst til å bli medlem?

• Du er hjertelig velkommen til oss enten du ønsker å begynne i et eksisterende lag, eller vil starte noe helt nytt.

• Du må gjerne starte opp aktiviteter på steder der vi ikke har aktiviteter fra før.

• Vi tilbyr god økonomisk støtte til laget ditt.

• Med på kjøpet får du et trivelig miljø sammen med gode kollegaer. Ved å dyrke egne interesser sammen med kollegaer, får dere et sosialt fellesskap som skaper gode ringvirkninger som trivsel og samhold på arbeidsplassen din!Last ned brosjyre (pdf):
Forside
Side 2
Side 3
Side 4